Pénzügyi és vállalkozói témahét

Néhány napon keresztűl a különböző tantágyi órák anyagába - a gyerekek életkorának megfelelően -
beépítjük a pénzügyi, gazdasági ismereteket.
Országos és helyi tapasztalat is az, hogy a mai gyrekeknek ezekről a dolgokról nagyon kevés ismeretük van.
Az elméleti ismereteket lehetőség szerint a gyakorlatban is igyekszünk bemutatni.
 

Pályázatok

Örökös Boldog Iskola
Örökös ökoiskola