A járvánnyal kapcsolatos TÁJÉKOZTATÁS!

Intézményi Járványügyi Protokoll

 

A Gelsei Weöres Sándor Általános Iskola a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseit önmagára vonatkoztatva az alábbiak szerint szabályozza, mely szabályozás egyben fennálló időintervallumban az iskola Házirendjének mellékletét képezi.

 

 1. Az intézmény területére alapesetben csak az intézmény betegségre utaló tüneteket nem mutató tanulói és alkalmazottai jogosultak belépni.
 2. A járványügyi szabályok betartása mellett, előzetes egyeztetést követően és időpontban az intézménybe ügyintézés céljából beléphet a szülő vagy gondviselő, a fenntartó képviselője, az OH minősítési szakértője, az iskolaegészségügyi szolgáltatást végző egészségügyi dolgozó, a mentőszolgálat munkatársa, a rendőrség alkalmazottja, a Magyar Posta helyi kézbesítője. Továbbá beléphet minden olyan személy vagy szervezet munkatársa és képviselője, aki intézményvezetői engedéllyel rendelkezik.
 3. Minden alkalmazott, pedagógus és tanuló részére kötelező úgy az iskolabuszokon, mint az iskola közösségi tereiben a maszk viselése oly módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan eltakarja. Pedagógusok esetében a maszk viselésének kötelezettsége a tanári szobára, az irodákra és a teakonyhára is kiterjed.
 4. Tanórákon, illetve egyéb foglalkozásokon a pedagógusok és a tanulók vonatkozásában a maszk viselése ajánlott, de nem kötelező.
 5. Belépéskor a bejáratokhoz kihelyezett fertőtlenítő használata minden belépő számára kötelező. Napközben a szintenként kihelyezett fertőtlenítő napi maximum kétszeri, míg a mosdókban és az osztálytermekben biztosított szappanos kézmosás használata ennél gyakrabban javasolt.
 6. A közösségi érintkezés minimumra csökkentése érdekében az informatika és testnevelés tantárgy, továbbá a csoportbontások kivételével osztálytermi keretek közti oktatás került elrendelésre. Ellenben csúsztatott csengetési rend bevezetésére az iskolabuszhoz való kötöttségek okán nem került sor.
 7. A belépéskori kötelező lázmérést az iskola felnőtt alkalmazottai végzik maszk viselése és gumikesztyű használata mellett az intézményvezető - helyettes elkészítette beosztás szerint. Ha a tanuló testhőmérséklete 37, 2 – 37, 3 közé esik az iskola erről a tényről azonnal értesíti a szülőt. Amennyiben a testhőmérséklet meghaladja a 37, 5 értéket a tanuló automatikusan hazaküldésre, illetve ha szükséges arra az időszakra míg a szülő érte érkezik személyiségi jogaira figyelemmel, felügyelet melletti elkülönítésre kerül.
 8. A tanulók távolmaradásának igazolására vonatkozó szabályok változatlanok maradnak, tanuló bármilyen betegségét követően csak és kizárólag akkor látogathatja újra az intézményt, ha erre a háziorvos, kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel, hatósági házi karantént követően a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozattal rendelkezik.
 9. A maszkon túl az étkeztetés során segítő pedagógusokra nézve a gumikesztyű viselése ugyancsak kötelező.
 10. Az ének – zene órákon való csoportos és egyéni éneklés, továbbá az énekkari foglalkozások visszavonásig felfüggesztésre kerültek, az egyéb délutáni, nem tanórai foglalkozásokat - kivéve a felsős napközit - egy időben csak az azonos osztályok tanulói látogathatják.
 11. Fokozott figyelmet fordítunk az épület, azon belül a tantermek és szociális helyiségek fertőtlenítésére, különös tekintettel a sokak által érintett felületekre, úgymint korlátok, fogantyúk, sport- és informatikai eszközök. Az első és második emeleti ivókút elzárásra került.
 12. Zárt térben fókuszáltan ügyelünk a természetes szellőztetésre, az időjárás függvényében lehetőség szerint nyitott ablakoknál / ajtóknál tanítunk. A két tanteremben lévő légkondicionáló berendezés üzemen kívül helyezése visszavonásig elrendelésre került.
 13. Étkezések, nagyszünet, szervezett utazásra várakozás alkalmával az egyes tanulói csoportok keveredésének elkerülése, sorban állás esetén a szociális távolság betarthatósága érdekében az ügyeleti rend célirányos átszervezésre került.
 14. Az intézmény helyiségeinek bérbe adása, annak falai közötti rendezvények szervezése annak visszavonásáig felfüggesztésre kerül.
 15. Minden, a Covid 19 vírussal kapcsolatos információ, helyzetkép, esemény már annak gyanúja esetén is rendkívüli esemény besorolásba került, melyek bármelyikének bekövetkezte esetén a Fenntartó azonnali intézményvezető vagy általa megbízott pedagógus általi értesítése kötelező.

 

                       G e l s e, 2 0 2 0. 0 9. 2 3. 

Pályázatok

OKOSAN a PÉNZZEL!
Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Csodaszarvas program
ESZA
Magyar Falu Program
Határtalanul - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Örökös ökoiskola
Örökös Boldog Iskola