TÁJÉKOZTATÓ! - Hit gyülekezete tájékoztatója

Kedves Érdeklődő!


Általános bibliaismeretet kívánunk tanítani. Célunk, hogy a fiatalok a Bibliát megismerjék, megszeressék, és az abban szereplő hősök példaképként szolgáljanak a számukra, történeteikből erkölcsi és életvezetési tanácsokat meríthessenek egész életükben. Ez a szemlélet a mai oktatásból és a média világából is hiányzik. Óráink döntően kis csoportokban, sokszor néhány fővel történnek, ami lehetővé teszi, hogy az órák a diákok egyéni képességeinek, érdeklődési körének megfelelően folyjanak.

Egyházunk bibliaoktatását felekezettől függetlenül minden érdeklődő gyermek számára ajánljuk, nincsen semmilyen hitélettel kapcsolatos elvárás az óráinkon, sem azon kívül.
Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a Hit Gyülekezete hitoktatói által tanított hit- és erkölcstan tárgynak nem célja a gyermekek betérítése egyházunkba.
Ezért egyházunk hit- és erkölcstan óráit felekezeti hovatartozástól függetlenül ajánljuk minden érdeklődő figyelmébe.

További információt az oktatásunkról a www.hiteserkolcstan.hu honlapon olvashat, vagy felteheti kérdéseit a hitoktatas@hit.hu email címen keresztül.

Hit Gyülekezete, Hitoktató: Gergőné Ribarics Tünde 30/48 65 881

Pályázatok

Örökös Boldog Iskola
OKOSAN a PÉNZZEL!
Örökös ökoiskola