TÁJÉKOZTATÓ a TÁVOKTATÁS eddigi tapasztalatairól

Kedves Szülők!

Kedves Tanítványaink!

Kedves Kollégák!

 

 

            Három tanteremmentes hét minden örömével, gondjával, nehézségével és unicumával a hátunk mögött néhány mindannyiunkat érintő tényre, eseményre, feladatra szeretném felhívni a figyelmet.

 

                   Egyfelől úgy tapasztaljuk, hogy bár a többség továbbra is erőn felül teljesít, némelyek részéről megjelentek azok a jelenségek, melyek nem kívánatosak. Ezt az adott zárt csoportban a pedagógusok szóvá is tették, melyet elsősorban a felsősöktől kérnénk komolyan venni. Tanév van, még akkor is, ha nem találkozunk személyesen nap, mint nap.

 

            Továbbra is szívet melengető pillanatokként éljük meg a beküldött fotókat, videókat, online olvasásokat, szóbeli feleleteket és feladatmegoldásokat. Tudjuk, még most sem egyetlen csatornán jutnak el a feladatok, néha talán túl sok is a teendő, de hát valamennyien most, tanuló – szülő – pedagógus együtt tanuljuk e váratlan leckét. Ezért is kiemelten fontos a határidők rugalmas kezelése, a méltányos értékelés, az egymás munkájának tisztelete, az egymás iránti feltétel nélküli tolerancia megadása. Ez most nem a kritikák megfogalmazásának és nem is a hiányosságok előtérbe helyezésének, de az együttműködésnek, a saját udvarban söprögetésnek az időszaka. Majd eljön az az idő is, amikor összegzésképpen feltárjuk a hibákat, megnevezzük a hiányosságokat és kidolgozunk egy olyan protokollt, mely sokkal hatékonyabban szolgálja tanítványaink előmenetelét, jelentősen csökkenti a szülők leterheltségét, összehangoltabbá teszi a pedagógusok tevékenységét.

 

            A héten az étkezés eddig függőben lévő kérdései az összes települési önkormányzat szintjén egységesen rendeződtek, a jövő héten annak gyakorlati megvalósítása is elindul.

 

            A kollégáktól a tankönyvrendelés határidőre történő eljuttatását, az adminisztrációs kötelezettségük határidőre történő pontos teljesítését, továbbá a feladatok mennyiségi és ütemezési szempontból történő folyamatos átgondolását kérjük. Kérjük továbbá, hogy tekintsék át a NAT-ot, kiemelten annak értékelésre vonatkozó rendelkezéseire, valamint a tantárgyukra vonatkozó kerettanterveket, hogy az április végén esedékes döntések meghozatalakor a legteljeskörűbb információkkal rendelkezzenek.

 

            Kérjük azon szülőket, akik a következő tanév során az etika / hit-és erkölcstan tantárgyak vonatkozásában váltani szeretnének, azt az osztályfőnökökön keresztül, vagy közvetlenül az iskolának 2020. 04. 17. napjáig jelezni szíveskedjenek.

 

            A beíratás eljárásrendje gyökeresen megváltozott, melyről a feladatok függvényében e honlapon keresztül és telefonos megkeresés útján is folyamatos, személyre szóló tájékoztatást nyújtunk az érintettek számára. Jelen pillanatban a kedves szülőknek, amennyiben iskolaválasztásukkal megtisztelnek bennünket, nincs teendője.

 

            És hát a legfontosabb. Itt a tavaszi szünet, mely természetesen az eltérő tanrendnek is fontos része. Ez idő alatt újabb feladatok nem lesznek, a pihenésé, a kikapcsolódásé lesz a főszerep. Éppen ezért nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy még fokozatosabban vigyázzon magára. A szűk családi körön kívül továbbra se menjen emberek közé, kerülje a tömegközlekedést és a lakóhely indokolatlan elhagyását. A húsvéti locsolkodás elhagyása is indokolt lehet, lesz még rá alkalom bőven.

 

            Mindenkinek köszönve eddigi áldozatos munkáját kíván kellemes húsvéti ünnepeket a Gelsei Weöres Sándor Általános Iskola:

 

 

 

                                                                                                                        Gigler László

                                                                                                                      intézményvezető

 

G e l s e, 2 0 2 0. 0 4. 0 3.

Pályázatok

Örökös Boldog Iskola
OKOSAN a PÉNZZEL!
ESZA
Örökös ökoiskola
Magyar Falu Program
Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Csodaszarvas program
Határtalanul - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.